Międzynarodowa społeczność entuzjastów technologii

Dołącz do nas, naucz się programować, podróżuj, poznawaj ludzi, kształtuj swoją karierę i zmieniaj świat z nami

Ucz się programowania oraz technologii z nami

MDB Academy to przeprowadzane lokalnie warsztaty z nauki programowania i technologii.

Obecnie zajęcia prowadzone są na terenie Łowicza i w okolicach.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy mamy jeszcze wolne miejsca napisz do nas pytanie na adres: contact@mdbyouth.org .

Dokładne informacje, program nauczania i najczęściej zadawane pytania można znaleźc poniżej.


Najczęściej zadawane pytania

Czego się nauczę?

Nauczysz się najważniejszych technologii internetowych - od najbardziej podstawowych aspektów do zaawansowanych problemów.

Których dokładnie technologii się nauczę?

gulp logo

Bootstrap

material design for bootstrap logo

Material Design for Bootstrap

html logo

HTML5

css logo

CSS

sass logo

SASS

javascript logo

JavaScript

terminal logo

Command line

sass logo

NPM

npm logo

Gulp

git logo

Git

php logo

PHP

web design logo

Web Design / UI / UX theory

npm logo

jQuery

git logo

Angular

php logo

React

web design logo

Vue

Mogę zobaczyć przykłady przyszłych projektów, które zrobię w ramach tego kursu?

Oczywiście.Spójrz na przykłady poniżej.

Corporate website

Podgląd

Landing Page

Podgląd

Admin dashboard

Podgląd

Portfolio

Podgląd

Są jakieś zajęcia zaplanowane po kursie?

Najlepsi uczniowie będą mogli odbyć rozmowy rekrutacyjne z firmą MDB (i innymi firmami w Warszawie). Jeśli ukończą je pomyślnie, będą mieli okazję odbyć letni staż, z tytułu którego otrzymają wynagrodzenie.

Syllabus półrocznego kursu MDB Academy

Podstawy technologii internetowych


Zadania:

Stwórz prostą stronę HTML zawierającą wszystkie podstawowe elementy każdego dokumentu HTML.

Do elementu body dodaj:

 1. Trzy różne nagłówki
 2. 4 paragrafy zawierające co najmniej 6 różnych typów formatowania tekstu
 3. Załącznik do zewnętrznej strony, otwierającej się w nowym oknie
 4. Małe zdjęcie o szerokości 200px
 5. Drugie zdjęcie z wysokością 400px i szerokością 200px, które będzie odnośnikiem do zewnętrznej strony
 6. Dodaj krótki komentarz do pierwszego zdjęcia, opisujący co przedstawia

Zadania:

Stwórz prostą stronę HTML zawierającą wszystkie podstawowe elementy każdego dokumentu HTML.

Do elementu body dodaj co najmniej:

 1. Tabelę z 3 kolumnami i 6 wierszami
 2. Listę nienumoerowaną z 5 elementami w stylu kwadratowym
 3. Listę numerowaną z 5 elementami w stylu rzymskim
 4. Użyj 3 elementów div w dowolny sposób
 5. Użyj 3 elementów span w dowolny sposób
 6. Dodaj tę samą klasę do dwóch elementów, która zmieni ich kolor tła na czarny
 7. Dodaj ID do dowolnego elementu, który wycentruje tekst
 8. Dodaj tytuł strony do metadanych, zawierający twoje imię i krótki, jednozdaniowy opis na dany temat
 9. Stwórz prosty formularz zawierający input na imię, nazwisko i przycisk submit

Zadania:

Stwórz projekt, który będzie zawierał zewnętrzny arkusz stylów.

Używając języka CSS:

 1. Stwórz 3 elementy, każdy z innym kolorem tła
 2. Stwórz 4 paragrafy, każdy z innym kolorem czcionki
 3. Stwórz element div z różnym marginem z każdej strony
 4. Stwórz element div z różnym paddingiem z każdej strony
 5. Stwórz element div z obramowaniem o różnym kolorze z każdej strony
 6. Stwórz zielony element div z szerokością 100% i wysokością 500px
 7. Wszystkie paragrafy powinny być wycentrowane za pomocą klasy (wybierz dowolną nazwę)

Zadania:

Stwórz projekt, który będzie zawierał zewnętrzny arkusz stylów. Następnie:

 1. Stwórz co najmniej 3 elementy z właściwością display block
 2. Stwórz co najmniej 2 elementy z właściwością display inline
 3. Stwórz co najmniej 1 element z właściwością display none
 4. Stwórz 1 element z właściwością position fixed
 5. Stwórz jeden element o wysokości 200px i właściwością overflow-y scroll. Dodaj wystarczająco dużo zawartości, by scroll był widoczny
 6. Dodaj zdjęcie z właściwością float right i dodaj paragraf dookoła niego
 7. Dodaj zdjęcie z właściwością opacity 0.4
 8. Użyj co najmniej jednego kombinatora
 9. Użyj co najmniej jednej pseudoklasy

Zadania:

Create a simple HTML page and use JavaScript to show you how:

 1. Dodaj wynik działania zawierającego sumę dwóch dowolnych liczb do paragrafu
 2. Dodaj wynik działania zawierającego różnicę dwóch dowolnych liczb do alerta
 3. Wyświetl wynik dowolnego działania w konsoli

Responsive web design


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Zadania:

Pora na twój własny projekt.

Bądź kreatywny i użyj wiedzyj zdobytej w tym rozdziale, by stworzyć twoją własną stronę, na dowolny temat i o wyglądzie takim, jaki chcesz.


Poziom zaawansowany


Warsztaty XII - JavaScript Rozdział II, część 1.

 1. Zmienne
 2. Operatory
 3. Arytmetyka
 4. Typy danych
 5. Funkcje

Warsztaty XIII - JavaScript Rozdział II, część 2.

 1. Obiekty
 2. Zdarzenia
 3. Metody ciągów znaków
 4. Tablice
 5. Metody tablic

Warsztaty XIV - JavaScript Rozdział III, część 1.

 1. Obiekt Math
 2. Typ boolean
 3. Operatory logiczne i porównania
 4. Daty
 5. Instrukcje warunkowe

Warsztaty XV - JavaScript Rozdział III, część 2.

 1. Instrukcja warunkowa switch
 2. Pętla for
 3. Pętla while
 4. Break i Continue
 5. Wyrażenia regularne

Warsztaty XVI - JavaScript Rozdział IV, część 1.

 1. Zasięg
 2. Hoisting
 3. Prosty tryb
 4. Słowo this
 5. Zmienna let

Warsztaty XVII - JavaScript Rozdział IV, część 2.

 1. Zmienna const
 2. Poradnik stylów i konwencje kodowania
 3. Dobre nawyki
 4. JSON

Warsztaty XVIII -

Już wkrótce!


Warsztaty XIX -

Już wkrótce!


Warsztaty XX -

Już wkrótce!